Category: Thủ thuật WordPress

Hướng dẫn xóa Category trong đường link URL của WordPress

Hướng dẫn xóa Category trong đường link URL của WordPress

Mặc định đường link URL trong WordPress có chứa từ Category. Nó dùng để phân biệt link chuyên mục với bài viết, trang khi viết Blog với mã nguồn này. Tuy nhiên, URL càng dài càng bất lợi cho SEO, điều này đã được chứng minh thực tế. Bởi vậy, việc làm đầu tiên là xóa …