Tag: Sitemap

Cách tạo Sitemap trong WordPress và đưa lên Google miễn phí

Cách tạo Sitemap trong WordPress và đưa lên Google miễn phí

Sitemap được hiểu như là bản đồ Website, nó sắp xếp theo trang chủ, chuyên mục và các bài viết. Tăng tốc Google Index, tăng tần suất bọ ghé thăm và Làm SEO được hiệu quả hơn. Ngoài ra còn có một vài chức năng khác mà Nguyễn Hải sẽ đề cập bên dưới. Mình …